Regulacje Prawne (W&P)

Koniec notyfikacji – ustawa trafi teraz do Sejmu


1 lipca zakończył się trwający 3 miesiące proces notyfikacji projektu o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie stwierdziły, że rodzimy projekt ustawy implementującej przepisy Dyrektywy Tytoniowej jest zgodny z prawem wspólnotowym. Do projektu komentarz zgłosili jedynie Niemcy, ale nie miał on żadnego wpływu na treść ustawy i przebieg całego procesu.

W związku z zakończeniem procesu notyfikacji można spodziewać się dalszych prac legislacyjnych nad ustawą, którą zatwierdziła już Rada Ministrów oraz sejmowa Komisja Zdrowia. Dalsza droga projektu to głosowanie w Sejmie i Senacie oraz podpis Prezydenta. Zgodnie z założeniami projektu, przepisy wynikające z ustawy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Zródło: eSmoking Association