Regulacje Prawne (W&P)

Raport GIS dotyczący e-papierosów


Generalny Inspektor Sanitarny opublikował raport „E-papieros – pomaga czy szkodzi?”. Opracowały go instytucje państwowe takie jak min. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Funduszem Szwajcarskim.

Zbadano 11 najpopularniejszych w Polsce marek e-papierosów oraz jedno urządzenie z Wielkiej Brytanii.

Najciekawsze wnioski z raportu:

1.

“W porównaniu z papierosami tradycyjnymi poziom wykrytych toksycznych związków był od 9 do 450 razy niższy w aerozolu z e -papierosa.”

2.

“Produkt jest wolny od wszystkich towarzyszących paleniu tradycyjnemu substancji toksycznych. Liquidy są zbliżone bezpieczeństwem, dawką i potencjałem uzależniania do medycznych inhalatorów nikotyny.”

3.

“W porównaniu z emisją dymu tytoniowego emisja z e-papierosów jest o kilka wielkości bezpieczniejsza.”

4.

“Głównymi składnikami zarówno liquidu, jak i pary był glikol propylenowy oraz gliceryna.”

5.

“Używanie e-papierosów papierosów nie wpłynęło na na całkowitą liczbę krwinek w przebadanych próbkach (badania wykazały, iż aktywne palenie tytoniu powodowało wzrost liczby białych krwinek, liczby limfocytów, liczby granulocytów).”

6.

“Po użyciu e-papierosów nie zauważono znaczących zmian w tętnie, poziomie tlenku węgla i poziomie nikotyny w osoczu.”

Pełen raport można zobaczyć W TYM MIEJSCU