Vape-Wiadomości

Senatorzy wprowadzają ustawę o szkołach wolnych od dymu papierosowego z 2018 roku


Dziennik Los Alamos Daily Post donosi, że amerykańscy senatorowie Tom Udall (D-New Mexico) i Orrin Hatch (R -Utah) wprowadzili Ustawę o szkołach wolnych od dymu papierosowego z 2018 roku. Dwuczęściowa propozycja pomogłaby okręgom szkolnym i lokalnym agencjom edukacyjnym poradzić sobie z używaniem papierosów w szkołach.

Rozporządzenie zabraniałoby używania e-papierosów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz wyjaśniło, że krajowe i lokalne agencje edukacyjne mogą korzystać z dotacji na programy zapobiegania korzystaniu z e-papierosów. Poinstruuje również Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), by współpracował z Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) oraz Departamentem Edukacji, aby zapewnić najlepsze praktyki dla szkół, a także wdrożyć politykę mającą na celu rozwiązanie problemu rosnącego użycia e-papierosów wśród studentów i innych grup w edukacji, co wiąże się ze zwiększeniem wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem e-papierosów wśród młodzieży i młodych dorosłych.

 

 

Ustawa o szkołach wolnych od dymu papierosowego z 2018 roku

Ustalone wyniki:

  • Ustawa zawiera ustalenia potwierdzające twierdzenie, że używanie e-papierosów stało się zagrożeniem dla zdrowia publicznego w szkołach i wśród młodzieży. Odkrycia omawiają znaczny wzrost palenia wśród młodzieży w ciągu ostatnich kilku lat, a także zagrożenia związane z uzależnieniem od nikotyny u osób w wieku poniżej 18 lat.
  • Ustawa ustanawia rolę ustawodawczą Kongresu w zapewnieniu odradzania używania tytoniu w maksymalnym możliwym zakresie.
  • W ustawie stwierdza się, że lokalnym agencjom oświatowym należy zapewnić największą elastyczność, aby ukierunkować konkretne fundusze na działania mające na celu wyeliminowanie problemu używania e-papierosów.

Zakaz używania e-papierosów w szkołach:

  • Nowa ustawa wprowadza zmianę do Ustawy o dzieciach z 2001 roku, aby włączyć zakaz palenia w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Obecnie obowiązujące prawo nakłada ograniczenia na palenie w obiektach, w których świadczone są federalne usługi dla dzieci, w tym w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Wyjaśnienie, że fundusze federalne w ramach ustawy o szkolnictwie podstawowym i średnim (ESEA) mogą być wykorzystywane do programów zapobiegania używaniu papierosów:

  • Ustawa zmienia tytuł IV ESEA, aby wyjaśnić, że zapobieganie używania e-papierosów stanowi dopuszczalne wykorzystanie funduszy w celu promowania bezpiecznych i zdrowych szkół.
  • W rezultacie państwowe i lokalne agencje oświatowe będą mogły korzystać z dotacji za pośrednictwem ESEA tytuł IV część A i część B w celu zwalczania używania e-papierosów za pomocą programów profilaktyki uzależnień. Obecnie część B jest jeszcze niejasna co do tego, czy e-papierosy będą nią objęte. Ten przepis to naprawi.

Wymagania gromadzenia danych i badań w celu wyeliminowania luk w wiedzy w kryzysie e-papierosowym:

  • Ustawa zobowiązuje FDA do współpracy z CDC i Departamentem Edukacji w celu przeprowadzenia badań dotyczących najlepszych praktyk dla szkół w celu zniechęcenia do korzystania z e-papierosów.
  • Ustawa nakazuje również FDA zbadanie luk w wiedzy na temat szkodliwości e-papierosów wśród nastolatków i młodzieży, w tym urazów i zatruć.
  • Ustawa zobowiązuje do poszukiwania dalszych informacji na temat zależności dawka-reakcja między e-papierosami a palnym tytoniem, a obecnymi działaniami szkół w celu wykorzystania funduszy federalnych do walki z używaniem e-papierosów.
  • Wreszcie, ustawa instruuje Federalną Komisję Handlu (FTC), by rozważyła włączenie e-papierosów do wszelkich badań, które robią, w odniesieniu do marketingowych skutków promowania palenia tradycyjnego tytoniu.

 


Dodaj komentarz :)

avatar
  Subscribe  
Powiadom o