Regulacje Prawne (W&P)

Unia planuje wprowadzić akcyzę na e-papierosy


Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, ambasadorowie 28 państw unijnych ustalili projekt wniosków dla ministrów UE, w którym jest mowa o akcyzie na e-papierosy. Obecnie to tylko projekt, ale pokazuje on wyraźny kierunek działań, których finałem może być przekwalifikowanie elektronicznych papierosów i liquidów z kategorii produktów ogólnych do tytoniowych.

Ministrowie wzywają Komisję Europejską do przeanalizowania możliwych zmian definicji e-papierosów oraz liquidów w kontekście dyrektywy tytoniowej oraz stawek akcyzowych.

Rzeczniczka KE ds. podatkowych i celnych Vanessa Mock zapewnia, że obecnie nie planuje się wprowadzenia akcyzy na e-papierosy. Ostatnie działania tłumaczy rozpoczętym niedawno przeglądem przepisów związanych z opodatkowaniem produktów tytoniowych.

Komisja ma obowiązek co cztery lata prezentować sprawozdania dotyczące stawek akcyzy, ale w opublikowanym pod koniec grudnia dokumencie, pojawił się również zapis, że: “niespójne traktowanie e-papierosów i niektórych wyrobów tytoniowych (…) powoduje zakłócenia na rynku wewnętrznym”.

Kilka państw członkowskich wprowadziło własne podatki na tego typu produkty. Wśród nich wymienić można Portugalię, Łotwę, Włochy i Rumunię, a Francja i Wielka Brytania ustanowiły dodatkowy podatek od wyrobów z podgrzewanym tytoniem.

Polskie ministerstwo finansów zapowiedziało, że popiera działania, których celem jest równe traktowanie podatkowe nowych produktów na rynku wewnętrznym. Obecnie resort nie ma jednak żadnych danych dotyczących ewentualnych wpływów z tego tytułu. Ministerstwo nie prowadzi też żadnych prac nad opodatkowaniem akcyzą papierosów elektronicznych.