Regulacje Prawne (W&P)

Złe wieści dla waperów


Na stronie Premiera RP pojawiły się nowe informacje związane z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany przez ministra zdrowia(czeka go dalsza droga legislacyjna), w którym oprócz kilku rzeczy wymaganych przez Unię oraz sensownych przepisów (zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim, zakaz palenia w komunikacji publicznej, znajdziemy min. niekorzystne dla wszystkich użytkowników e-papierosów zapisy dotyczące:

  1. Zakazu reklamy e-papierosów – importerzy i producenci nie będą też mogli sponsorować imprez kulturalnych, sportowych, zdrowotnych i oświatowych.
  2. Zakazu sprzedaży detalicznej e-papierosów i płynów z nikotyną przez internet.
  3. Zakazu korzystania z papierosów elektronicznych w miejscach publicznych (np. lokale gastronomiczne itp.)

Dodatkowo przewijają się też zapowiadane regulacje związane z:

  • koniecznością zgłaszania nowych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu
  • umieszczeniem na papierosach elektronicznych ostrzeżeń zdrowotnych oraz informacji o wszystkich składnikach
  • zakazem używania substancji takich jak witaminy, tauryna i kofeina
  • zezwoleniami na dopuszczenie do do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych

Kary

Jeśli chodzi o kary, to palenie w miejscach publicznych będzie kosztowało nas 500 zł. Złamanie zakazu reklamy wyceniono na 200 tys. zł.